O firmie

T. B. Fruit to zintegrowana pionowo grupa firm z zamkniętym cyklem produkcji (uprawa surowca-przetwarzanie-przewóz).

Do Grupy wchodzą własne sady, 8 zakładów przetwórstwa owoców i warzyw (Ukraina, Polska, Mołdawia), a także transportowy oraz engineeringowy  biznesy.

Dzisiaj T.B.Fruit jest liderem ukraińskiego rynku i trzecim za mocą producentem soków zagęszczonych w Europie.

Nasze wartości

Jakość we wszystkim

Podstawowa zasada naszej firmy. Jakość we wszystkim – w wytwarzaniu produkcji, w świadczeniu usług, w realizacji procesów biznesowych

Innowacja

Ciągłe wdrażanie nowych technologii i modernizacja urządzeń

Naturalność

Wykorzystanie surowców pochodzących z regionów pozbawionych produkcji przemysłowej, ze starannie przestrzeganą ekologią sadownictwa

Operatywność

Maksymalnie szybkie współdziałanie z klientami i partnerami

Rozwój i dynamika

Dzięki ciągłemu rozwojowi, doskonaleniu, poszukiwaniu nowych możliwości, realizacji śmiałych pomysłów osiągamy więcej

Historia

Założenie firmy logistycznej Tank Trans w m. Gorodok (obwód Lwowski)

Założenie firmy „Jablunewyj Dar“.

Zakup zakładu do produkcji soków zagęszczonych w miejscowości Gródek (obwód lwowski) z urządzeniami 1962 roku produkcji.

Przebudowa zakładu w Gródku. Ustanowiono nowoczesne urządzenia - prasy, wyparki próżniowe, ultrafiltrację.

Zakup zakładu przetwórstwa owoców w miejscowości Zatyszszia (obwód charkiwski).

Wybudowano nowy zakład w miejscowości Solobkiwci (obwód chmielnicki).

Zwiększono moce produkcyjne na zakładzie w Gródeku.

Pełna renowacja pras na zakładach w Gródku i w Solobkiwciach.

Na zakładzie w Gródku rozpoczęła się produkcja przecierów.

Wprowadzono technologię recyklingu – wszystkie zakłady przeszły na zamknięte cykly produkcyjne.

Start projektu z rozwoju sadownictwa. Zasadzono pierwsze 35 ha sadów.

Zakup zakładu w Dwikozach (Polska), moce produkcyjne zakładu zwiększono dwukrotnie.

Zwiększenie ogólnej powierzchni magazynów o 20 000 ton.

Założenie firmy zarządzającej T.B. Fruit.

Początek produkcji NFC - soków dla końcowego konsumenta pod znakiem firmowym Galicia.

Wybudowano nowy zakład do produkcji soków zagęszczonych w miejscowości Lypowec (obwód winnycki).

Zakup zakładów w miejscowości Remeniw (obwód lwowski) i Nowa Uszycia (obwód chmielnicki).

Wybudowano i uruchomiono nowy zakład przetwórstwa owoców w miejscowości Annopol (Polska).

Otwarcie firmy T.B. Fruit.ru w Moskwie (Rosja).

Rozpoczęcie budowy zakładu w Jedynec (Mołdawia).

Zaprojektowanie zakładu w miejscowości Mogielnica (Polska).

Start projektu uprawy wierzby energetycznej na własne potrzeby.

Powiększenie mocy produkcyjnej w zakładach przetwórczych m. Annopol (Polska) i m. Lypowets (Obwod Winnicki)

Zwiększenie ilości plantacji sadzonek drzew owocowych (jabłonie, wiśnie)

Rozpoczęcie wyprodukowania soków i nektarów ТМ "Filvarok"

Zwiększona powierzchnia zasiewów pól i 350 ha marchwi i 70 ha buraka ćwikłowego

Zbudowany i uruchomił nową fabrykę przetwórstwa owoców w mieście. Yedynets (Mołdawia).

Stworzenie T.B.Pack - produkcja palet drewnianych

Otwarcie biura "T.B. Fruit North America LLC" w USA

Uruchomienie linii produkcyjnej przetwórstwa warzyw, moc produkcyjna- 500 ton dziennie

Rozpoczęcie budowy fabryki w m. Bzhostovets, Polska

Budowa zakładu produkcyjnego pektyn

Dwukrotnie zwiększono wydajność zakładu produkcyjnego w Mołdawii (m. Edinet)

Zwiększono moc produkcyjną firmy zajmującej się obróbką drewna T.B. Pack

Rozpoczęto produkcję pektyny

Budowa Głównego budynku biurowego

Współczesność

Dzisiaj T.B. Fruit jest niekwestionowanym liderem ukraińskiego rynku i jednym z największych przetwórców owoców i jagód w Europie.

1800

pracowników

3500 ha

owoców i warzyw 

8

zakładów

170

autocystern

1 000 000 t

jabłka

50 000 t

marchew

30 000 t

buraki

25 000 t

wiśnie

10 000 t

gruž

7 000 t

bez czarny

5 000 t

aronia

5 000 t

truskawki

5 000 t

maliny

5 000 t

jagody

5 000 t

czarny
porzeczki

Przyszłość

Rozwój sadownictwa

Zwiększenie liczby plantacji drzew owocowych, jagód i warzyw

Zwiększenie mocy

Zwiększenie mocy istniejących (Lypowec, Annopol) i budowa nowych zakładów (Polska)

Nowe  produkty

Opracowanie i wprowadzenie nowych produktów dla końcowego konsumenta (Galicia i inne)

Energetyka alternatywna

Uprawa wierzby energetycznej i przejście zakładów Grupy wyłącznie na biopaliwo ekologiczne

Rozszerzenie geografii działalności

Wejście na nowe rynki Europy i Azji

Stworzenie nowych miejsc pracy

Rozwój branży, a także infrastruktury w miejscowościach, w których jesteśmy obecni

Zarządzanie

T B

Taras Barszczowskyy

Założyciel Grupy T.B. Fruit

Prawdziwy biznes zawsze niesie w sobie pewną Ideę. Samodzielnie pieniądze nie są takie wartościowe. One służą raczej jak wskaźnik ważności, jak wymiar twojego miejsca wśród konkurentów. W T.B. Fruit jest swoja idea. Pragniemy odnowić kulturę sadownictwa na Ukrainie, a jeszcze – odrodzić wiarę ludzi w sok – naturalny, jakościowy i prawdziwy… jak sama natura.

Roman Zuzok

Wiceprezes  ds. sprzedaży i rozwoju korporacyjnego

 

Oleg Mochaliuk

Dyrektor ds. Produkcji

Andrzej Szpuk

CFO

Andrian Arcyszewskyy

Dyrektor ds. Administracyjnych

Wgorę
W dół