NFC – soki bespośrednio wyciskane

Soki-półfabrykaty bespośrednio tłoczone albo naturalne soki wytwarzane przemysłowo (międzynarodowe oznaczenie „NfC” – „Not from Concentrate”/”Nie z koncentrantu”) otrzymują się drogą wyciskania rozdrobnionych świeżych dojrzałych owoców albo warzyw w okresie ich zbioru. Dla ich wytwarzania odbierane są tylko świeże, nieuszkodzone i niezepsute owoce.

Sezon zbioru i przetwarzania urodzaju trwa w zależności od rodzaju owoców i geograficznego regionu od 20 i więcej dni.

Dla otrzymania soku zebrane świeże owoce bądź warzywa dostarczane są na zakład przetwórczy. Dla przerobu surowca stosowane są się różne technologie, które zazwyczaj składają się z kilku procesów – przyjęcia, mycia, inspekcji świeżych owoców(warzyw), rozdrobnienia surowca, samo otrzymania soku sposobem mechanicznym (przy pomocy pras), jednorazowej cieplnej obróbki (pasteryzacji), rozlewu do sterylnego opakowywania pojemnością 200 kg albo 1000 kg.

Sok przechowywany jest w temperaturze 0…+25 °С bez dostępu powietrza. W takich warunkami sok bespośrednio wyciskany nie traci jakości i zachowuje wszystkie pożyteczne właściwości w przeciągu długiego okresu czasu (24 miesiące), nawet do początku następnego sezonu zbioru urodzaju.

Przy produkcji soków bezpośrednio wyciskanych nie stosuje się zagęszczania, stabilizowania, oświetlenia, wznowienia przez dodawanie wody pitnej i substancji aromatycznych. Soki bespośrednio wyciskane pasteryzowane są tylko jeden raz.

Wgorę
W dół