IQF - mrożone owoce i warzywa

Zgodnie z technologią IQF (Individual Quick Freezing) czy też „szokowego zamrażania” produkty podlegają szybkiemu zamrożeniu, zachowując dzięki temu całe swoje smakowe i pożyteczne jakości.

Różnica między IQF i zwykłym zamrażaniem polega na rozmiarze kryształu, który kształtuje się podczas procesu. Podczas zwykłego mrożenia kryształ jest zbyt duży, rujnuje on ścianki komórek, co powoduje wyciek płynu wewnętrznego, tym samym psuje się tekstura, odżywcze właściwości, smak.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest fluidyzacyjne zamrażania. W fluidyzacyjnych urządzeniach produkt, przebywając w zawieszonym stanie, zamraża się w zimnym potoku powietrza. Powietrze podaje się przez specjalne kraty w przedział ładunkowy z szybkością, która wywołuje zjawisko „wrzenia”. Czas zamrażania w takim urządzeniu wynosi zaledwie 8-15 minut – w zależności od rozmiaru cząstek produktu.

Zamrażanie szokowe blokuje wszystkie negatywne procesy, które odbywają się w owocach po zbiorze. Właśnie dlatego mrożone owoce są zawsze bardziej pożyteczne, aniżeli „świeże”. Przecież owoce zbierane są w chwili swej dojrzałości, kiedy implikują największą ilość substancji pożytecznych. Owoce IQF nie potrzebują pasteryzacji czy jakiejkolwiek dodatkowej obróbki – są one zawsze gotowe do użycia.

Wgorę
W dół