Zagęszczony sok

Zagęszczony sok – sok, wyprodukowany przez fizyczne usunięcie z soku bezpośrednio tłoczonego części wody w nim zawartej w celu zwiększenia zawartości rozpuszczalnych suchych substancji, nie mniej niż w dwa razy w stosunku do wyjściowego soku bezpośrednio tłoczonego.

Na wszystkich etapach produkcji, od dostarczenia owoców i warzyw na zakład przetwórczy do rozlewu gotowego soku zagęszczonego, specjalistyczne laboratorium spełnia surową kontrolę jakości i bezpieczeństwa produktu. Dla zapobiegania mikrobiologicznego psucia sok doprowadza się do temperatury nie mniej niż 92 stopni.

Razem z tym przeprowadza się pobór substancji aromatycznych, które wyparowują się przy wrzeniu. Otrzymany zagęszczony sok przepompowuje się w cysterny.

Zagęszczony sok ma gęstą i lepką konsystencję.

W zagęszczone soki nie są dodawane ani cukier, ani dowolne inne substancje słodzące. Zagęszczone soki nie są przeznaczone dla bezpośredniego spożycia i wykorzystywane są do produkcji soków odnowionych, nektarów i napojów z zawartością soku, a także innych produktów, na przykład, galaretek owocowych.

Wgorę
W dół