Moc

Produkcja zagęszczonego soku jest podstawowym kierunkiem działalności grupy T.B. Fruit.  W skład grupy firm wchodzą siedem zakładów przetwórstwa produkujących soki zagęszczone  i  soki NFC, przeciery owocowe oraz zamrożone owoce i warzywa.

Ogólna moc produkcyjna zakładów T.B. Fruit wynosi 1 200 000 ton soku zagęszczonego  na rok.

Firma inwestuje znaczące środki w modernizację istniejących przedsiębiorstw, wprowadzania bardziej efektywnych technologii.

Program rozwoju T.B. Fruit przewiduje budowę nowych zakładów (bądź nabycie istniejących) w centrum stref  surowcowych, ponieważ naprawdę jakościowy produkt można uzyskać  tylko pod warunkiem, że czas od zbioru do przetworzenia trwa nie więcej niżjedną dobę.

Technologie

Linie wysokotechnologiczne

Zakłady T.B. Fruit wyposażone są w linie wysokotechnologiczne i węzły wiodących producentów : Bucher, Boema ta іn. Co roku realizowane są projekty z modernizacji  oraz poszerzenia produkcji.

System oczyszczania wody

Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na jakość produkcji, jest woda. Na wszystkich etapach produkcji wykorzystujemy wodę, która przeszła cztery etapy oczyszczania (filtr piaszczysty, żywica jonowymienna, filtr węglowy, osmoza odwrócona.

Idealne warunki dla przechowywania produkcji

Schłodzona produkcja przechowywana jest w pojemnikach ze stali nierdzewnej o  pojemności 100м³ każda w czystym, suchym pomieszczeniu przy temperaturze od 0 do 10 °С, bez drastycznych fluktuacji temperatury i bez bezpośredniego dostępu promieni słonecznych. Stworzone zostały współczesne aseptyczne magazyny dla przechowywania wytworzonych produktów.

Ogólna pojemność magazynów stanowi 50 000 ton.

Zamknięty cykl produkcji

Na zakładach T.B. Fruit zaprowadzono zamknięty cykl produkcji: wytłoki owocowe przerabiane się na biopaliwo, dzięki czemu w procesie produkcyjnym p nie jest wykorzystywany gaz ziemny. Również dla zabezpieczenia energetycznych potrzeb przedsiębiorstw wykorzystują się odpady drewna.

Schemat produkcji              System jakości

Jedną z podstawowych zasad pracy T.B. Fruit jest jakość we wszystkim, dlategofirma dokładnie monitoruje jakość swoich produktów. W produkcji został  wprowadzony System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, założony na zasadach HАCCP.

Departament kontroli jakości monitoruje przestrzeganie dotrzymywania norm i wskaźników procesów na wszystkich etapach produkcji – od kontroli przychodzących surowców i materiałów do wysyłki gotowych produktów. Wskaźniki bezpieczeństwa i autentyczności produktów są sprawdzane w laboratorium wewnętrznych jak również w laboratorium zewnętrznych które są akredytowane zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami i znajdują się w Ukrainie oraz państwachczłonkowskich Unii Europejskiej.

W prowadzeniu swojej działalności firma stosuje ustawodawstwo Ukrainy i innych Państw oraz wymogi BRC (międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności), A.I.J.N. (Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych) i in. Takie systematyczne podejście oraz wieloetapowa kontrola zapewniają wysoką jakość oraz gwarancję bezpieczeństwa produktów.

Nasza firma podąża za trendami i wprowadza nowe metody produkcji ekologicznej, dlatego jesteśmy certyfikowane jako ORGANIC zgodnie ze standardem równoważnym do rozporządzeń UE 834/2007 i 889/2008, jak również do amerykańskiego standardu USDA-NOP.

Biorąc pod uwagę że geografiarozprzestrzeniania naszych produktów ciągle rośnie, istnieje potrzeba odpowiadać również szczególnym wymaganiom naszych klientów, więc dostaliśmy również certyfikat zgodności z zasadami religii żydowskiej – Kosher.

Wgorę
W dół