Logistyka

TANK TRANS

Ważnymi dla biznesu firmy są przewozy transportowe.
T.B. Fruit gwarantuje dostawę produkcji każdemu klientowi we właściwym czasie. Udaje się to dzięki współpracy z firmami transportowymi „Tank Trans”(Ukraina) i Tank Trans Polska (Polska), które zajmują się wewnętrznymi i międzynarodowymi przewozami ładunków płynnych samochódami-cysternami.

170_pl

Przed załadunkiem cysterny poddawane są specjalnej obróbce sanitarnej odpowiednio do czynnych norm i reguł sanitarnyc. Wszystkie cysterny mają certyfikaty dla przewozu spożywczych produktów.

Tank Trans – nowoczesna firma transportowa, która posiada 170 pojazdów, własną służbę techniczną oraz własną specjalistyczną myjnie dla autocystern. Przemieszczenie samochodów, a także ich status jest monitorowany w czasie rzeczywistym za pomocą systemu GPS monitoringu.

Firma „Tank Trans” w całości zaspokaja potrzeby grupy w przewozach, a także świadczy wewnętrzne i międzynarodowe usługi transportowe dla innych firm

Wgorę
W dół