Engineering

T.B. Engineering

Za techniczną i technologiczną składową sukcesu T.B. Fruit odpowiada firma T.B.Engineering.

Powstała na bazie działu mechanicznego w 2005 roku, dziś firma działa w następujących kluczowych kierunkach:

  • projektowanie i nadzorowanie budownictwa nowych obiektów(Ukraina, Polska, Mołdawia);
  • wprowadzenie do procesu produkcji najnowszych i energooszczędnych technologii na wszystkich przedsiębiorstwach Grupy;
  • produkcja pojemników dla przemysłu spożywczego(w szczególności – autocystern dla Tank Trans).

Produkcja własnych cystern i innych pojemników ze stali nierdzewnej daje możliwość pełnej kontroli nad jakością produktu podczas jego magazynowania, a następnie – podczas przewozu do klientów. Wśród innej produkcji wytwarzanej przez T.B. Engineering – kotły, naczepy, rurociągi.

 

Wgorę
W dół