Przerób jabłka: 1240 t/dobę

Przecier: 150 t/dobę

Sok NFC: 150 t/dobę

Soki Galicia: 120 000 l/dobę

Produkcja i dystrybucja soków NFC, soków Galicia

Krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków płynnych

160 autocystern

Przerób jabłka: 2 400 t/dobę

Przerób wiśni: 150 t/dobę

Przerób jabłka: 1 100 t/dobę

Przerób wiśni: 450 t/dobę

Przerób jabłka: 1 300 t/dobę

Przerób wiśni: 250 t/dobę

IQF: 10 000 t

Sok NFC: 100 t/dobę

Przerób jabłka: 3 000 t/dobę

Przerób wiśni: 150 t/dobę

Sok NFC: 100 t/dobę

Uruchomienie zakładu 2015

Przerób jabłka: 3 000 t/dobę

Krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków płynnych

160 autocystern

Uruchomienie zakładu 2015

Przerób jabłka: 1 500 t/dobę

Wgorę
W dół